Medlemmar

Vill du ansöka om medlemskap i vår klubb ?

Ladda ner ansökan här

 

Klubbkläder

Här kan du beställa klubbkläder

 

Avgifter för medlemskap

Aktuella medlemsavgifter 2017

Betalas in senast den 31/12-16

Huvudmedlem  900 :-

Familjemedlem 200 :-

Stödmedlem 200 :- 


Betalas till

7HS Bankgiro 5656-5526 


Licensavgift B  600 :-

Hundlicens 200 :-/ tävlingshund

Betalas till

SHCF Bankgiro 313-1588


Från utlandet används vårt

IBAN nummer är:

SE0480000803250045483682

BIC är SWEDSESS

7hshundkapp@gmail.com